Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een  veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je  toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
Organisatie en Bestuur
Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Lid:
Naam, adres en telefoon Marianne Meijerink, Het Verlaat 124, 7325 HG APELDOORN. Tel. 055-3600243 Huub van Alphen, De Ontvangst 223, 7325 DK APELDOORN. Tel. 055-3666815. Jan Meijerink, Het Verlaat 124, 7325 HG APELDOORN. Tel. 055-3600243 Gerard Bijloo, Het Verlaat 162, 7325 HG APELDOORN. Tel. 055-3550611 Vacant   
De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur van 5 leden. Verder zijn er een aantal commissies die ondersteunende taken uitvoeren. 
Commissie: Commissie van Beheer: Introductiecommissie: Activiteitencommissie: Commissie Lief en Leed: Comissie Publiciteit:
Taak: Beheert de gemeenschappelijke ruimten, regelt bar in- en verkopen, schoonmaak, etc. Bezoekt geinteresseerde senioren die belangstelling hebben voor groepswonen of lid willen worden. Van deze gesprekken wordt verslag gedaan bij het bestuur en de leden.  Het organiseren en voorbereiden van gezamenlijke activiteiten. Zorgt voor een kaartje of bloemetje bij speciale gebeurtenissen bij individuele leden, zoals verjaardag, jubilea, ziekte of overlijden. Verzorgt de in- en externe publiciteit zoals de website, de nieuwsbrief, info naar externe wijk- en nieuwsbladen, etc.
Gezellige activiteiten Noodzakelijk beheer en onderhoud Publiciteit - Bolwerkbeurs 2013
© 2017 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn